News

ดูซีรี่ย์: Suburra Blood on Rome SS1-2-3 ซีรีส์ออริจินัล Netflix จากอิตาลี เมืองแห่งต้นตำรับคำว่ามาเฟีย เรื่องราวของการเมือง การปกครองสีเทาๆ แก๊งค์ผู้มีอิทธิพลต่างๆ ก็พยายามจะแย่งผลประโยชน์กันท่ามกลางกรุงโรม Continue Reading