Healthy News

สารเมตาโบไลต์ที่ออกฤทธิ์ของวิตามินดี

นักวิทยาศาสตร์ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทำงานของวิตามินดีเพื่อลดการอักเสบที่เกิดจากเซลล์ภูมิคุ้มกันที่อาจเกี่ยวข้องกับการตอบสนองในช่วงโควิด-19 ที่รุนแรง กลไกที่วิตามินดีลดการอักเสบที่เกิดจากทีเซลล์ เซลล์สำคัญของระบบภูมิคุ้มกันและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 โดยเฉพาะการทดสอบ

ในผู้ป่วยมีความจำเป็นก่อนจึงจะสามารถนำมาใช้เป็นทางเลือกในการรักษาได้ เราไม่แนะนำให้ใช้วิตามินดีปกติที่ร้านขายยา ห้ามใครกินวิตามินดีเกินปริมาณที่แนะนำเพื่อป้องกันหรือต่อสู้กับการติดเชื้อโควิด การศึกษาก่อนหน้านี้ได้แสดงให้เห็นความสามารถของวิตามินดีในการลดการอักเสบที่เกิดจากทีเซลล์ ซึ่งเป็นเซลล์ที่อักเสบในลักษณะของปอดในกรณีร้ายแรงและเป็นอันตรายที่สุดของโควิด-19 แต่สิ่งที่สำคัญพอๆ กับการเข้าใจว่ายาใช้ได้ผลก็คือการเข้าใจวิธีการและเหตุผล ซึ่งเป็นทั้งเพื่อประโยชน์สูงสุดและลดอันตรายตลอดจนปูทางสำหรับการรักษาในอนาคต