News

รัสเซียได้ออกมาประท้วงต่อสถานทูตสหรัฐฯ

รัสเซียได้ออกมาประท้วงต่อสถานทูตสหรัฐฯสำหรับสิ่งที่มอสโกกล่าวว่าเป็นโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่ส่งเสริมการประท้วงต่อต้านเครมลินและกล่าวหาว่า บริษัท ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของอเมริกาแทรกแซงกิจการภายในของรัสเซีย โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวกับสื่อของรัฐว่ามอสโกได้ร้องเรียนต่อนักการทูตสหรัฐฯในข้อหาสนับสนุนการชุมนุมที่ผิดกฎหมาย

ในหลายเมืองและกล่าวว่ารัสเซียจะสอบสวน บริษัท ไอทีอเมริกันในเรื่องการแทรกแซงในกิจการภายในของรัสเซีย รัสเซียกล่าวว่าจะสอบสวน บริษัทไอทีของสหรัฐในเรื่องการแทรกแซงในกิจการภายในของรัสเซีย โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวกับสื่อของรัฐว่ามอสโกได้ร้องเรียนนักการทูตสหรัฐฯในข้อหาสนับสนุนการชุมนุมที่ผิดกฎหมายในหลายเมือง