News

ครูชาวแอฟริกาใต้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับโลก

ครูชาวแอฟริกาใต้เป็นหนึ่งใน 10 ผู้เข้ารอบสุดท้ายสำหรับรางวัลครูที่ดีที่สุดของโลกในปีนี้ทุกๆปีครูหนึ่งคนจะได้รับรางวัล 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใต้รางวัล Global Teacher Prize สำหรับการมีส่วนร่วมในวิชาชีพ Mokhudu Cynthia Machaba สอนที่โรงเรียนประถมใน Limpopo ทางตอนเหนือของแอฟริกาใต้วิธีการสอนของเธอและวิธีที่เธอต้องการสร้างแรงบันดาลใจในหมู่ลูกศิษย์ของเธอ

ฉันแนะนำการสอนแบบโครงงานโดยรู้ว่าเรายังมีแหล่งข้อมูลในการทดลองและบทเรียนเชิงปฏิบัติและฉันก็ใช้ความรู้ของชนพื้นเมืองด้วยดังนั้นฉันจึงรู้ว่าเราเติบโตขึ้นมาด้วยการทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีหนึ่งที่ฉันมีส่วนร่วมกับสมาชิกในชุมชนเพื่อช่วยเหลือในวิถีของชนพื้นเมือง ทำสิ่งต่างๆเพื่อที่ฉันจะได้สร้างความมั่นใจในตัวพวกเขา Ms Machaba กระตุ้นให้ลูกศิษย์ของเธอตั้งเป้าให้สูงขึ้นและบรรดาผู้ที่สามารถไปมหาวิทยาลัยต่างๆกลับมาขอบคุณเธอ ปีเตอร์ทาบิจิครูชาวเคนยาซึ่งเป็นสมาชิกของนิกายฟรานซิสกันได้รับรางวัลเมื่อปีที่แล้ว